Suy niệm với Mẹ, ngày 25.03

0

Thứ Tư, ngày 25.03.2015

Lễ Truyền Tin

Lc 1,26-38

“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao
sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35).

Như Mẹ: Mẹ Maria là người đầu tiên được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã bao phủ lấy Mẹ, tác sinh Chúa Giêsu làm người trong lòng Mẹ. Mẹ trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần: hãy mở cửa tâm hồn để Chúa Thánh Thần luôn luôn ngự trị ở đó.

Với Mẹ: Chúa Giêsu đã làm người trong lòng Mẹ Maria bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn chúng con, để chúng con trở nên con ngoan của Mẹ Maria.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sẵn sàng để Chúa Thánh Thần bao phủ lấy Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để Chúa Thánh Thần ngự vào trong tâm hồn mà an ủi, dạy dỗ và thánh hoá.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.