Suy niệm với Mẹ, ngày 27.03

0

Thứ Sáu, ngày 27.03.2015

Ga 10,32-42

“Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.
Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi
và tôi ở trong Chúa Cha.” (Ga 10,38).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã làm những việc lớn lao, có nhiều người đã tin nhưng cũng có những người Pharisêu không tin vào Người. Tại sao Chúa Giêsu lại làm được những việc vĩ đại quá sức con người? Bởi vì Chúa Cha ở trong Người và Người ở trong Chúa Cha.

Với Mẹ: Ngày nay vẫn có những người không hề tin vào Chúa Giêsu, không hề tin vào Giáo Hội. Xin cho con thấy và tin những sự việc cao cả mà Chúa vẫn đang làm trong Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa và cũng tin vào những việc Chúa làm. Mẹ hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin cho con biết chiêm ngắm những kỳ công mà Chúa đã thực hiện cho người trần.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.