Suy niệm với Mẹ, ngày 01.04

0

 Thứ Tư, ngày 01.04.2015 

Mt 26,14-25

“Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu” (Mt 26,15).

Như Mẹ: Con người thường tham lam. Lòng tham có thể dẫn con người vào tình trạng tệ bạc: bán rẻ cả người thân yêu của mình. Giuđa Ítcariốt là một người như thế. Anh đã vì những đồng bạc mà bán rẻ cả thầy mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Giuđa đã bán Chúa; chúng con không bán Chúa với tiền bạc, nhưng lại đối xử với Chúa cách rẻ mạt: thờ ơ với Chúa và quên ơn Chúa. Chúa đã chấp nhận một giá đắt là chịu chết nhục nhã để cứu chúng con, nhưng chúng con lại quay lưng với tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết quý trọng phẩm giá mà Chúa đã chuộc về cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ đã sống với phẩm giá làm con Chúa: luôn trung thành với Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống trung thành với Chúa luôn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.