Suy niệm với Mẹ, ngày 12.04

0

Ngày 12.04.2015

Chúa Nhật 2 PS – Năm B

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ga 20,19-31

“Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,19).

Như Mẹ: Nhắc đến Tôma, ta thường nghĩ ngay đến một tông đồ cứng lòng tin. Thế nhưng chính nhờ việc ông đòi xem tận mắt, sờ tận tay Chúa Giêsu Phục Sinh mà ta có được bài học rất quan trọng: Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu là có cơ sở, có bằng chứng xác thực.

Với Mẹ: “Phúc thay những người không thấy mà tin”, chúng con không được nhìn thấy Chúa tỏ tường như các tông đồ xưa, nhưng chúng con tin Chúa. Bởi vì Kinh Thánh và truyền thống tông đồ chứng thực cho chúng con là Chúa đã sống lại. Xin Chúa chạm vào lòng chúng con để chúng con tin thật và cảm nhận được Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong tình thương của Chúa. Xin Mẹ dẫn chúng con tới một niềm tín thác vào lòng thương xót vô bờ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon