Suy niệm với Mẹ, ngày 13.04

0

Thứ Hai, ngày 13.04.2015

Thánh Martinô I, ghtđ

Ga 3,1-8

“Không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

Như Mẹ: Câu nói này của Chúa Giêsu nhằm xác định một lần nữa sự cần thiết của bí tích Thánh Tẩy. Qua bí tích này, tội lỗi của chúng ta được dìm vào trong cái chết của Đức Giêsu, và nhờ Thánh Thần chúng ta được biến đổi, được sống sự sống mà Thiên Chúa dành cho ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin thương ban Thánh Thần đến soi sáng và trợ lực giúp chúng con để chúng con biết hoán cải, đổi mới con người của mình từng ngày trong Lời Chúa theo sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của Chúa Thánh Thần.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa gửi Thánh Thần xuống canh tân thế giới này, để không còn hận thù, chia rẽ, chiến tranh, khủng bố và tội ác. Nhờ thế, chúng con được sống bình an.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon