Suy niệm với Mẹ, ngày 16.04

0

  Thứ Năm, ngày 16.04.2015

Tuần 2 PS

Ga 3,31-36

“Đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa” (Ga 3,34).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Đấng từ trời mà đến. Người được Thiên Chúa Cha sai xuống trần gian là để làm Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, loài người chúng ta mới biết được những sự trên trời.

Với Mẹ: Trong ba năm sống công khai với sứ vụ rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu không ngừng nói về Cha trên trời và bày tỏ cho con người biết Thiên Chúa là Cha yêu thương. Lạy Cha, xin cho chúng con đón nhận lời của Chúa Giêsu, và xin cho chúng con luôn biết nói về tình yêu của Cha cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Mẹ không ngừng suy niệm những lời của Chúa Giêsu trong lòng. Xin Mẹ giúp chúng con yêu mến Lời Chúa, và trở nên nhân chứng đích thực của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon