Suy niệm với Mẹ, ngày 19.04

0

Ngày 19.04.2015

Chúa Nhật 3 PS – Năm B, Tv tuần 3

Lc 24,35-48

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc khi được “nhìn” thấy vinh quang phục sinh của Đức Giêsu. Và khi đã đón nhận được hồng ân cao quý này, chúng ta lại được mời gọi chia sẻ cho người khác, hay nói cách khác là làm chứng về ơn cứu độ của Chúa cho những ai chưa tin nhận Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con luôn biết theo gương các tông đồ xưa, trở nên nhân chứng cho Tin Mừng của Chúa, là men và ánh sáng giữa cuộc đời đầy thử thách và tội lỗi này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng những người môn đệ đang làm chứng cho Chúa Kitô trong các môi trường khó khăn như bị bách hại, bị phỉ báng và bị loại trừ ở khắp nơi trên thế giới.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.