Kinh của người trẻ

0

Lạy Chúa Giêsu Ki tô,
Chúa đã sống tuổi trẻ như chúng con và đã gọi ngay nhiều người trẻ đến ở với Chúa khi Chúa vào đời.
Chúa cùng họ rảo hết các xóm làng, trèo lên những ngọn núi cao, nhiều lần gặp sóng gió trên biển hồ.
Chúa dạy họ cầu nguyện
để đón nhận mặc khải của Chúa Cha,
và sai họ đem bình an đến cho mọi nhà.
Rồi tuôn đổ Thánh Thần xuống trên họ,
Chúa sai nhóm trẻ đi xây dựng Giáo Hội và thế giới mới trên nền tảng Tin Mừng và Tình yêu của Chúa.
Xin cho người trẻ chúng con hôm nay biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa, bảo nhau đến với Chúa và trở thành người môn đệ Chúa yêu.
Xin thuật lại cho chúng con các dụ ngôn về người trẻ/ để chúng con không bỏ nhà, khiến cha già phải nhớ thương.
Nhưng chúng con phải sử dụng tài năng, với tinh thần tỉnh thức và khôn ngoan.
Xin đào tạo chúng con
như nhóm trẻ ban đầu của Chúa
để các đôi bạn trẻ
luôn hân hoan vì rượu mới Chúa ban
và để nhiều người trẻ khác
tiếp tục sứ mạng cứu thế
với sức mạnh của Chúa Thánh Thần
hầu nhiều người được sống và được sống dồi dào.
Amen.

Comments are closed.