Suy niệm với Mẹ, ngày 14.5

0

Thứ Năm, ngày 14.05.2015

Th. MÁTTHIA tông đồ, lễ kính

Ga 15,9-17

”Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).

Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở trong tình thương của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi giữ điều răn của Chúa và ở lại trong tình thương của Chúa.

Với Mẹ: Con người ngày nay thích sống tự do chứ không muốn ràng buộc. Xin Chúa cho con người ngày hôm nay biết yêu mến luật Chúa truyền, vì luật Chúa là luật làm cho con người ta được tự do.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa mọi nơi và mọi lúc. Xin Mẹ giúp chúng con biết vui vẻ tuân giữ luật Chúa, để nhờ thế chúng con trở nên những người tự do của con cái Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.