Suy niệm với Mẹ, ngày 15.5

0

Thứ Sáu, ngày 15.05.2015

Tuần 6 PS

Ga 16,20-23a

“Bây giờ anh em sẽ phải lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng” (Ga 16,22).

Như Mẹ: Chia ly bao giờ cũng buồn. Chúa Giêsu sắp lìa xa các môn đệ mà về cùng Cha, nên lòng các môn đệ lo buồn. Chúa Giêsu cho biết rằng Chúa đi rồi Chúa lại đến, khi Chúa trở lại, các môn đệ sẽ ngập tràn niềm vui, và niềm vui này sẽ không ai lấy đi được.

Với Mẹ: Trên trần gian này có nhiều thứ niềm vui, nhưng chỉ là niềm vui chóng qua. Biết thế, người ta vẫn cứ lao theo nó. Xin Chúa cho chúng con biết tìm đến với Chúa là nguồn mạch niềm vui đích thực và không thể mất đi được.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mẹ thật vui mừng khi sinh Chúa Cứu Thế. Bây giờ Mẹ vui mừng hơn, vì Mẹ ở trong niềm vui trọn vẹn của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống niềm vui làm con Chúa trong Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.