Suy niệm với Mẹ, ngày 18.5

0

Thứ Hai, ngày 18.05.2015

Tuần 7 PS 

Ga 16,29-33

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên!
Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33).

Như Mẹ: Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha, còn chúng ta thì còn phải ở lại trần gian. Ở trần gian này, chúng ta phải gian nan khốn khó nhiều, nhưng tin tưởng vào Chúa, chúng ta không cô đơn, vì có Chúa luôn đồng hành cùng. Và Chúa khuyến khích chúng ta can đảm. Chúa về Trời là để dọn chỗ cho chúng ta.

Với Mẹ: Thế gian là thế lực đen tối, như ma quỷ luôn rảo quanh tìm mồi cắn xé những người tin vào Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh và lòng tin tưởng cho chúng con, để dù ở hoàn cảnh nào, chúng con một lòng tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng ngợi khen, Mẹ đang ở trong Nước Trời, Mẹ biết rõ hoàn cảnh của chúng con, xin Mẹ bầu cử cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.