Suy niệm với Mẹ, ngày 21.5

0

 Thứ Năm, ngày 21.05.2015 

Th. Christophoro, tđ

Ga 17,20-26

“Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con,
con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con” (Ga 17,25).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã từ trời mà đến, nên Người biết rõ Chúa Cha. Người được Chúa Cha sai đến trần gian để mặc khải về Chúa Cha. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới biết được Chúa Cha.

Với Mẹ: Nhiều người ngày nay có khuynh hướng đang nổi lên rõ rệt khắp nơi là muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình, họ không muốn nhận biết Thiên Chúa là Cha của họ. Xin cho những ai chưa biết Chúa, hoặc đang cố tình phủ nhận sự hiện hữu của Chúa biết thật Chúa là Cha yêu thương của họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ trung tín thật thà, Mẹ luôn tin nhận Thiên Chúa, xin cho những người cứng tin mở lòng ra để đón nhận Thiên Chúa, để nhờ thế mà được ơn cứu độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.