Suy niệm với Mẹ , ngày 27.5

0

Thứ Tư, ngày 27.05.2015

Th. Augustinô Catuariô

Mc 10,32-45

“Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người(Mc 10,45).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Vua trên tất cả các vua, nhưng lại xuống thế gian làm người, chấp nhận phục vụ con người, rồi hiến dâng mạng sống cứu chuộc con người. Thật là vĩ đại. Còn chúng ta thường lại thích được người ta phục vụ, chứ không chịu hạ mình xuống để phục vụ người khác.

Với Mẹ: Phục vụ là cho không, xin cho các tu sĩ nam nữ biết hiến thân phục vụ người nghèo mà không tính toán gì. Xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm nhường, và trung thành làm những việc tầm thường hằng ngày với lòng yêu mến.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, Mẹ luôn sống trong sự khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ tha nhân. Xin giúp chúng con có một tinh thần phục vụ khiêm nhường và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.