Suy niệm với Mẹ , ngày 28.5

0

Thứ Năm, ngày 28.05.2015        

Tuần 8 TN

Mc 10,46-52

Chúa Giêsu hỏi người mù: “Anh muốn tôi
làm gì cho anh?” – Anh mù đáp: “ Thưa Thầy,
xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51).

Như Mẹ: Anh mù khao khát và tha thiết xin Chúa Giêsu thương xót anh. Chúa Giêsu rất tôn trọng tự do của anh, Chúa hỏi anh: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta ước ao được nhìn thấy. Và thật là tuyệt vời, đức tin của anh đã cứu chữa anh: anh đã thấy được.

Với Mẹ: Thế giới ngày nay có nhiều người sáng mắt, nhưng lại mù đức tin: tự mãn và không cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa uốn lòng trí của họ để họ biết tin tưởng vào Chúa và hết lòng chạy đến với lòng thương xót của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm, Mẹ hãy dạy cho chúng con biết tha thiết tin tưởng và phó thác vào Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.