Lời cầu nguyện cảnh tỉnh về tiền bạc

0

Lời cầu nguyện cảnh tỉnh về tiền bạc

Lạy Chúa rất nhân từ,
con đang nghĩ về tiền bạc,
con cầu mong có tiền,
con lao nhọc để kiếm tiền.
Xin Chúa hãy giúp con:
đừng bận tâm về chuyện tiền nong
hay bị ám ảnh phải chạy theo tiền bạc
Con sẽ không xem nó
là tâm điểm đời con.

Xin cho con biết dùng tiền bạc
cho những nhu cầu căn bản của con,
để con sống đúng với phẩm giá,
và để con giúp người đang túng thiếu.

Lạy Chúa,
con muốn có tiền và con cẩn tiền,
nhưng nó không phải là cùng đích đời con,
không phải là tối quan trọng trong cuộc sống.

Xin đừng để con mờ mắt vì tiền bạc,
nhưng xin cho con biết làm chủ nó,
biết làm việc lương thiện để có tiền
và sử dụng nó cho mục đích cao cả.

Xin Chúa hãy giúp con,
để con không bao giờ đánh giá
bất cứ việc gì hay bất kỳ ai
bằng tiền bạc,
để con không bao giờ
nô lệ cho đồng tiền,
mà giúp con biết dùng tiền bạc
để làm sáng danh Chúa,
để phục vụ anh chị em con tốt hơn
và để làm những điều tốt đẹp nhất cho mọi người.
Amen.

Gm. Ruperto C. Santos. 40 lời kinh đổi mới cuộc đợi, tập 3

Comments are closed.

phone-icon