Suy niệm với Mẹ, ngày 24.7

0

Thứ Sáu 24.07.2015

Th. Sarbêliô Makhluf, lm

Mt 13,18-23

“Kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả” (Mt 13,23).

Như Mẹ: Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta xem lại thái độ chúng ta đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Chúng ta có nghe Lời Chúa với tất cả tâm hồn và nỗ lực xây dựng đời sống của mình theo những lời ấy hay chỉ nghe cho có, nông nổi nhất thời hoặc thờ ơ lạnh nhạt?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Toàn bộ ý định và những gì Chúa muốn chúng con thực hiện để được hạnh phúc, đều được lưu giữ trong Kinh Thánh. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh, suy gẫm và sống Lời Chúa cách tích cực hơn, để Lời Chúa sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ luôn sống trọn Lời Chúa, xin cho chúng con biết, hiểu và sống Lời Chúa mỗi ngày một hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon