Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật XXVI Thường niên – Năm B

0

CHÚA NHẬT 26 QUANH NĂM.B

Chủ đề:

“KHÔNG AI VỪA NHÂN DANH THẦY TRỪ QUỈ
RỒI LẠI CHỐNG LẠI TA”

NHẬP:

Ai không chống đối chúng ta là ủng hộ chúng ta. Cái nhìn rộng rãi, cởi mở của Chúa khác hẳn với lối nhìn ganh tị chật hẹp của các tông đồ, mở ra cơ hội cho mọi người được tham gia vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta dù ở bậc sống nào, hoàn cảnh nào, cũng biết nhìn ra ý Chúa để cùng với việc thánh hóa bản thân, còn biết đoàn kết chung tay để xây dựng và mở mang nước Chúa.

GIẢNG: Nhấp vào đây để tài file hỗ trợ

Vào lúc 09 giờ sáng Ngày 15 / 09 / 2009, tại Nhà Thờ Dòng Đức Mẹ Đồng Công, trước sự chứng kiến của đông đảo linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, Đức Hồng Y Gioan.B Phạm minh Mẫn đã long trọng của hành lễ truyền chức linh mục cho 7 tu sĩ của dòng Đồng Công. Bằng việc trao ban Thánh Thần cùng xức dầu thánh hiến, từ nay các thầy sẽ trở thành linh mục, được thông phần vào chức vụ rao giảng, thánh hóa và coi sóc đoàn chiên Chúa.
Việc làm của Đức Hồng Y nối tiếp truyền thống lâu đời của các tông đồ trong Giáo Hội, và xa hơn nữa là từ thời các tiên tri.

Hình 1 : Ông Môisen trao ban thần khí cho các bô lão trong dân Israel.

* Ông Môisen trao ban thần khí Chúa cho ai ?
T. Cho 72 vị bô lão trong dân.
* Môisen trao ban thần khí cho họ để làm gì ?
T. Để họ cùng với ông giúp dân Chúa đi trong nẻo đường công chính do thần khí hướng dẫn.
* Ông còn ao ước gì cho toàn dân ?
T. Ông ao ước cho toàn dân được ơn nói tiên tri, được đón nhận thần khí.

Hình 2 : Chúa Giêsu trao ban quyền năng cho các tông đồ.

* Chúa Giêsu chọn gọi các tông đồ để làm gì ?
T. Để sai các ông đi rao giảng Tin Mừng nước Trời.
* Trước khi sai các ông đi, Ngài đã làm gì cho các ông ?
T. Ngài đã dạy dỗ, hướng dẫn, và trao ban cho các ông quyền trên các thần ô uế và bệnh tật.
* Quyền năng đó là quyền năng nào ?
T. Là quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Hình 3 : Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần.

* Chúa Kitô Phục Sinh đã làm gì cho các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần ?
T. Ngài đã trao ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ.
* Chúa Thánh Thần làm gì cho các tông đồ ?
T. Chúa Thánh Thần biến đổi, thánh hoá và làm cho các tông đồ trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh.
* Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng ta khi nào ?
T. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Cử hành bí tích rửa tội.

* Chúng ta được lãnh nhận những ơn gì qua bí tích rửa tội ?
T. – Xoá bỏ tội nguyên tổ và các tội riêng.
– Làm cho ta nên chi thể của Chúa Kitô.
– Biến ta nên đền thờ cho Chúa Thánh Thần.
* Lãnh nhận Bí tích rửa tội ta có nhiệm vụ gì ?
T. – Sống đời công chính bằng cách :
* Hết lòng thờ phượng Chúa : tham dự thánh lễ, lãnh nhận bí tích, kinh nguyện sáng tối, lần hạt mân côi. Cầu nguyện hy sinh hãm mình.
* Góp phần truyền giáo bằng cách cầu nguyện, nói và đưa dẫn người khác về với Chúa.
– Xa lánh tội lỗi bằng cách :
* Tay nên dịp tội : chặt tay – Không trộm cắp tham lam bài bạc.
* Chân nên dịp tội : chặt chân – Không đi đến tụ điểm tội lỗi như Internet, tụ điểm đá gà…
* Mắt nên dịp tội : Móc mắt – Không nhìn xem hình ảnh bậy bạ…

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Thà còn một tay

1/ Thà còn một tay, mà bước vào nước trời. Hơn là còn hai tay, mà phải chết đời đời.
2/ Thà còn một chân, mà bước vào nước trời. Hơn là còn hai chân, mà phải chết đời đời.
3/ Thà còn một mắt, mà bước vào nước trời. Hơn là còn hai mắt, mà phải chết đời đời.

Lm Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.