Thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa – Chúa nhật XXVI thường niên năm B

0

Chúa nhật  XXVI thường niên – năm B

THÀ CHỘT MẮT MÀ ĐƯỢC VÀO NƯỚC THIÊN CHÚA

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Comments are closed.