Chấm Nối Chấm: ngày 02/12/2015 – Đức Giêsu chữa lành người bệnh tật

0

Chấm Nối Chấm: ngày 02/12/2015

ĐỨC GIÊSU CHỮA LÀNH NGƯỜI BỆNH TẬT 

(Đa Minh Việt Nam – tỉnh Dominica tại Việt Nam)

Comments are closed.