Suy niệm với Mẹ, ngày 01.12

0

Thứ Ba, ngày 01.12.2015 – Tuần I MV

Lc 10, 21-24

Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (Lc 10,23).

Như Mẹ: Quả thật lời khẳng định của Đức Giêsu đã ứng nghiệm cho mỗi tín hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta là những người có phúc vì được nghe Lời Chúa dạy và được Mẹ Giáo Hội hướng dẫn niềm tin và nuôi dưỡng niềm tin ấy.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân được gọi Thiên Chúa là Cha. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với ân huệ vô giá này, để mỗi ngày chúng con gắn bó với Chúa hơn, hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ đã sống niềm hy vọng vào lời Chúa hứa với Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con cảm nghiệm được niềm vui vì được làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội, và hết lòng sống trọn niềm vui ấy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.