Suy niệm với Mẹ, ngày 02.12

0

Thứ Tư, ngày 02.12.2015 – Tuần I MV

Mt 15, 29-37

“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn…” (Mt 15,32).

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người không kể là lành hay dữ. Chúa Giêsu được sai đến để cứu độ con người. Người đã bày tỏ tình thương của mình qua việc chạnh lòng thương dân chúng, nhất là những người đau khổ ngặt nghèo…

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa cho chúng con thấy tấm lòng nhân hậu của Chúa: Chúa đối xử tốt với chúng con dường nào! Xin cho chúng con biết quảng đại cộng tác với Chúa bằng những nỗ lực nhỏ bé hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin Mẹ tập cho chúng con sống nhân ái theo lòng nhân từ của Chúa Giêsu, và xin cho chúng con luôn biết ẩn mình trong Trái Tim vẹn sạch Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.