Tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

0

Tổng Giáo phận Agrigento

CÙNG ĐỨC MARIA CHỜ ĐÓN HỒNG ÂN
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA …

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Chịu trách nhiệm bởi Trung tâm Phụng tự và Phụng vụ

NHỮNG CHỈ DẪN:
immaculate-conception– Tuần cửu nhật kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được lồng vào hành trình của Mùa Vọng nhưng không có ý làm lu mờ hành trình phụng vụ mà Lời Chúa đề ra trong phụng vụ Thánh thể cho thời điểm quan trọng này. Vì thế bản văn gợi ý này không được đưa vào trong Cử hành Thánh Thể.
– Trong những ngày của Tuần cửu nhật hai bản văn được gợi ý (như bài đọc) diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa là: Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa (Dives in Misericordia) của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Khuôn mặt xót thương (Misericordiae Vultus) Tông thư chỉ dẫn cử hành Năm thánh Ngoại thường về Lòng thương xót Chúa của Đức Hoàng Phanxico.
– Tuần cửu nhật không được xem là bài suy gẫm chính chiếm chỗ hoặc làm nổi bật hơn với bài giảng phải có trong khi cử hành Thánh Thể.
– Bố trí ở một nơi có thể thấy hoặc gần với tượng ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Vô nhiễm nguyên tội; các ngọn đèn phải được thắp lên vào mỗi buổi chiều để nhắc nhớ về hành trình cửu nhật đang được cử hành.

CÁC BƯỚC CỬ HÀNH:

1. Bài hát dẫn vào
2. Lời chào mở đầu
3. Dâng lời cảm tạ và thắp nến
4. Bài đọc Giáo huấn
5. Ngợi khen Đức Maria
6. Lời cầu nguyện
7. Cầu nguyện với Chúa
8. Kết thúc

gldbar

1. Bài hát dẫn vào:

Bài hát in sẵn của Cộng đoàn (Tùy Cộng đoàn chọn)
Chủ tế: Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Cộng đoànVà ở cùng Cha

2. Lời chào mở đầu:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau sống thời điểm ân sủng này là Đón chờ Chúa đến, chúng ta hãy xin tất cả các Thánh, Đức Trinh Nữ Maria, người nữ chờ đón và cầu nguyện của Mầu nhiệm Chúa Kitô. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ khai mạc Năm thánh ngoại thường của Lòng Thương Xót, mà Đức Thánh Cha Phanxico mong muốn, đây là thời gian ân sủng được ban cho chúng ta và là thời gian để chúng ta tận dụng lòng thương xót bao nhiêu có thể về những vết thương do chúng ta gây ra. Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ của Lòng Thương xót, với sự hiện diện của tình mẫu tử giúp chúng ta mở cuộc sống mình ra với hồng ân lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta được đổi mới và có thể bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng ta.

3. Dâng lời tạ ơn và thắp nến:

Chủ tếChúa ở cùng anh chị em
Cộng đoànVà ở cùng Cha.
Chủ tế: Hãy nâng tâm hồn lên
Cộng đoànChúng con đang hướng về Chúa
Chủ tếLạy Cha Chí Thánh, thật tốt lành và chính đáng để tạ ơn Cha và dâng lên Cha bài ca ngợi của chúng con. Trong kế hoạch đời đời của tình yêu Cha, Cha đã ban cho chúng con Nữ vương nhân ái là Đức Trinh Nữ Maria, biểu tượng lòng nhân từ của Cha, Cha đón nhận tất cả những ai đang đau khổ kêu cầu Người; Mẹ của lòng thương xót, luôn quan tâm đến những lời khẩn cầu của mọi con cái, để họ lãnh nhận lòng khoan dung và sự tha thứ của Cha; Đấng ban phát mọi ân sủng, hằng không ngừng chuyển cầu cùng Con Cha cho chúng con, để trợ giúp sự nghèo nàn chúng con bằng sự giàu có ân sủng của Mẹ, và nhờ quyền năng của Người nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con. Nhờ những hồng ân lớn lao này cùng với ca đoàn các thiên thần và các thánh chúng con dâng lên Cha lời ngợi khen.

Cộng đoàn: Hỡi Adam hãy mừng vui trong Đức Maria, người bị rắn cắn. Mẹ đã cho Adam thảo dược và ông đã ăn, nhờ vậy đã tiêu diệt con rắn độc; và Mẹ đã chữa lành vết thương mà con rắn đã gây ra cái chết cho Adam.
Chủ tếHỡi các linh mục hãy mừng vui vì Đức Trinh Nữ Maria đã cúi xuống, đã sinh hạ vị Linh mục cao cả, Ngài chính là của lễ đã được hiến tế và được dâng lên Cha của Ngài.
Cộng đoàn: Hỡi toàn thể các ngôn sứ hãy mững vui lên vì Đức Maria, bởi vì nơi Mẹ mạc khải của các ngôn sứ đạt tới cùng đích, nơi Mẹ lời tiên báo của các ngôn sứ đã được hoàn thành và nơi Mẹ lời của các ngôn sứ được thực hiện và nhận lấy sức mạnh.
Chủ tếBà Eva và con rắn đào lỗ và đưa Adam xuống, Maria phản đối, và cùng với Vua, kéo ông lên và đưa ông ra khỏi vực thẳm, nhờ mầu nhiệm ẩn giấu nay được mạc khải mà Adam đã được phục hồi.
Cộng đoàn: Trong khi cửa Thiên đàng mở ra – cửa đã bị đóng bởi tổng lãnh thiên thần Seraphim. Trong Mẹ cây bất tử đã được ban cho chúng ta, mà ngày nay vẫn còn chiếu sáng trên các tầng trời, đấng hằng bất tử, đã hiến tế chính mình: ôi Đấng chí thánh, chúng con ca ngợi Chúa một bài tán dương.

Chủ tế: Ôi Đức Trinh nữ Maria, Mẹ của Ánh Sáng, Mẹ đã sinh ra trong thân xác Ánh Sáng đến từ Chúa Cha và Mẹ trở thành Phương đông của Mặt Trời công chính: ôi Thánh nữ, chúng con hát khen Mẹ một bài tán dương.

Tiếp đến là một bài hát và thắp nến đặt ở cạnh ảnh tượng Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội

Chủ tếLạy Cha, xin hãy lắng tai xót thương đến con cái của Cha đang rên siết dưới gánh nặng của tội lỗi, xin hãy đón nhận họ trở về con đường tình yêu vô biên, tình yêu đã thúc đẩy Cha sai Con Cha là Đấng Cứu Thế đến và ban cho chúng con Đức Maria như nữ hoàng của lòng thương xót. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoànAmen.

4. Bài đọc giáo huấn: ( Đọc theo ngày )

29/11 Thông điệp Lòng thương xót Chúa, số 9 phần I (Dives in Misericordia n 9 – 1 parte)
30/11 Thông điệp Lòng thương xót Chúa, số 9 phần II (Dives in Misericordia n 9 – 2 parte)
1/12 Tông huấn Khuôn mặt xót thương, số 24 (Misericordiae Vultus n 24)
2/12 Thông điệp Lòng thương xót Chúa, số 3 (Dives in Misericordia n 3)
3/12 Thông điệp Lòng thương xót Chúa, số 7, phần I (Dives in Misericordia n 7 – 1 parte)
4/12 Thông điệp Lòng thương xót Chúa, số 7, phần II (Dives in Misericordia n 7 – 2 parte)
5/12 Tông huấn Khuôn mặt xót thương, số 6-7 (Misericordiae Vultus nn 6-7)
6/12 Tông huấn Khuôn mặt xót thương, số 8 (Misericordiae Vultus n 8)
7/12 Tông huấn Khuôn mặt xót thương, số 20-21 (Misericordiae Vultus nn 20-21)

Xin nhấn vào đây để tải file các bài Giáo huấn trong tuần cửu nhật

Thinh lặng

5. Ngợi khen và cầu nguyện với Đức Maria:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta dâng lời ca ngợi Đức Maria, Mẹ của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Trong Mẹ chúng ta chiêm ngắm những món quà ân sủng mà Lòng Thương Xót của Chúa Cha đã muốn ban cho tất cả mọi người nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Con. Với lời “Xin vâng”, Mẹ đã trao ban thân xác cho khuôn mặt Lòng Thương Xót của Chúa Cha, là Đức Giêsu Kitô, và nhờ lời chuyển cầu liên lỉ của Mẹ, chúng ta được dẫn đến với Mẹ trong sự bao bọc bởi tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta học nơi Mẹ để ngợi khen Chúa Cha và tiếp tục dâng hiến chính mình cho lòng thương xót vô biên của Người.
Thừa tác viên thứ nhất
Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con bước vào giây phút nhiệm mầu của tâm hồn Mẹ. Hơn thế nữa, xin Mẹ đón nhận chúng con vào ngưỡng cửa cung lòng Mẹ. Vì Mẹ không phải là Mẹ của những người nói về mình cho mỗi kẻ qua đường. Sự rung động nhờ ân sủng mà Mẹ đã hoàn thành chính con người Mẹ, ân sủng đã được giữ kín trong tâm hồn Mẹ.
Thừa tác viên thứ hai
Ôi Maria, Mẹ như người duy nhất giữa muôn người từ khi Sứ thần đến viếng thăm Mẹ! Mẹ đã tìm kiếm những ai đang lạc bước xa đường. Sứ thần báo tin một người tên là Elisabeth. Ngay lập tức Mẹ vội vã lên miền núi Giudea. Có một ngôi nhà trong cánh đồng thơm ngát nơi cây hạnh nở hoa. Bà Elizabeth chờ đón Mẹ. Và từ hai tâm hồn cất lên bài ca được trời cao đón nhận.

Bài hát cộng đoàn

Kính chào Mẹ xót thương,
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân ái,
Mẹ của niềm hy vọng và Mẹ ân sủng,
Mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện.

Chủ tế: Lạy Chúa, trước lời loan báo của Sứ Thần Chúa đã muốn cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ được ban cho dân Người, để tôn kính Mẹ như người Mẹ đích thực của Thiên Chúa,Nhờ đó, dân Chúa luôn được hưởng nhờ sự chuyển cầu của Mẹ lên Ngài. Nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Thinh lặng

Thừa tác viên thứ nhất
Niềm vui siêu nhiên của những con người khiêm hạ của Thiên Chúa! Bàn tay dấu ái của Thiên Chúa nâng cao những người hèn mọn và hạ bệ những kẻ quyền thế. Lời kinh ca ngợi và những phúc lành: những bài ca được cất lên từ đoàn dân nghèo Israel. Đức Maria nói với chúng ta về Con của Mẹ. Đức Giêsu nói với chúng ta về Mẹ của Ngài.
Thừa tác viên thứ hai
Lạy Đức Maria, Trinh nữ vô cùng trinh khiết, xin cứu giúp chúng con. Tâm hồn chúng con quá vẩn đục, tâm hồn chúng con quá nghèo nàn để nói về Mẹ. Ôi Mẹ, Mẹ trong suốt như pha lê, nhưng phải đau khổ vì thế giới, xin hãy đặt trong tâm hồn chúng con, những người con của Mẹ sự ngọt ngào tuyệt vời của Mẹ.

Bài hát cộng đoàn (có thể thay bằng một bài khác)

Kính chào Mẹ xót thương,
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân ái,
Mẹ của niềm hy vọng và Mẹ ân sủng,
Mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện.

Chủ tếÔi lạy Chúa, Đấng cứu độ muôn dân, nhờ Đức Trinh Nữ Maria, hòm bia của giao ước mới, Mẹ đem lại cho gia đình bà Elizabeth ơn cứu độ và niềm vui. Xin hãy làm cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần để chúng con cũng có thể mang Chúa Kitô đến cho anh chị em và hát khen danh Ngài bằng những bài ca ngợi và bằng chính đời sống thánh thiện của chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Thinh lặng

Thừa tác viên thứ nhất
Lạy Mẹ Maria, bí quyết của Mẹ là sự ngoan ngoãn hoàn hảo đối với ân sủng và là sự tiếp nhận đơn sơ của một tâm hồn biết tùng phục. Sự ngạc nhiên trong trắng trước lời hứa của Sứ thần không phải là một sự nghi ngờ. Đó chỉ là một sự bất ngờ đối với ân sủng trổi vượt mà Mẹ được tuyển chọn. Nhưng Mẹ đã đón nhận ngay từ lúc Mẹ xin vâng theo ý muốn của Chúa. Nhưng Mẹ đã đón nhận ngay từ lúc Mẹ phục vụ Thiên Chúa qua Đức Giêsu người tôi tớ của Thiên Chúa, theo ý muốn của Ngài.

Thừa tác viên thứ hai
Tâm hồn thực sự khiêm tốn thì dễ nhận ra những việc Chúa làm. Tâm hồn ấy biết rằng tất cả những điều Thiên Chúa loan báo cho mình là ân sủng, và họ tin vào Ngài, nhưng họ cũng nhận ra rằng biết bao điều cao cả đã được thực hiện nơi mình, và họ ca rao về Ngài. Như Đức Maria: “Mọi thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc”. Những lời mầu nhiệm trên môi miệng của người phụ nữ khiêm tốn là những lời chân thật: mọi thế hệ đã khẳng định điều đó. Mẹ Maria, biết bao sự thầm kín và bí nhiệm chính là cuộc sống của Mẹ!

Bài hát cộng đoàn

Kính chào Mẹ xót thương,
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân ái,
Mẹ của niềm hy vọng và Mẹ ân sủng,
Mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện.

Chủ tế: Ôi lạy Chúa, Đấng cứu độ muôn dân, nhờ Đức Trinh Nữ Maria, hòm bia của giao ước mới, Mẹ đem lại cho gia đình bà Elizabeth ơn cứu độ và niềm vui. Xin hãy làm cho chúng con biết ngoan ngoãn vâng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần để chúng con cũng có thể mang Chúa Kitô đến cho anh chị em và hát khen danh Ngài bằng những bài ca ngợi và bằng chính đời sống thánh thiện của chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Thừa tác viên thứ nhất
Chỉ có một thánh sử duy nhất, trong chốc lát, vén mở tấm màn che dấu Mẹ trước mắt chúng con. Chỉ một người biết tán dương Mẹ của Con Thiên Chúa. Điều đã được nói với chúng ta rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ; nhưng chẳng có ai tưởng nhớ đến những giọt nước mắt Mẹ như thể biết bao đau khổ Mẹ đã chịu mà không ai màng đến.

Thừa tác viên thứ hai
Nhưng khi Con Mẹ và Mẹ nên một, thì Ngài đã bù đắp cho Mẹ vì sự ân cần lo lắng của Mẹ, điều này được viết ra. Trong tất cả mầu nhiệm của Ngài chỉ một trong những lời của Mẹ sẽ được loan truyền. Lời đã được nói với những người đầy tớ ở tiệc cưới Cana: “Hãy làm tất cả những gì Người nói với các ngươi”. Như thể Mẹ muốn rằng, qua các thế hệ, chúng con ghi nhớ trọn vẹn toàn thể lệnh truyền của Mẹ.

Bài hát cộng đoàn

Kính chào Mẹ xót thương,
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân ái,
Mẹ của niềm hy vọng và Mẹ ân sủng,
Mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện.

Thừa tác viên thứ nhất
Đức Maria hẳn là một ý định quan phòng cho anh chị em: trong những điều được nhắc tới, và cả trong những điều bị quên lãng. Áo choàng của sự khiêm nhường này thật thích hợp đối với Mẹ là người không muốn điều gì hơn bởi vì Con của Mẹ đã là tất cả.

Thừa tác viên thứ hai
Mầu nhiệm của sự trong trắng
Mầu nhiệm của sự đơn sơ
Mầu nhiệm của sự thinh lặng!
Bởi vì trong sự thinh lặng Mẹ để cho mình bị đâm thâu
Mẹ là người Mẹ mà tất cả các thụ tạo hằng chiêm ngắm.
Lạy Mẹ Maria, trong sự thinh lặng này Mẹ muốn che chở tất cả những ai qua mọi thế hệ biết đón nhận sứ mệnh bí nhiệm của người tôi tớ của Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, nhờ sự tự hủy của Mẹ, xin hãy làm cho chúng con bước vào mầu nhiệm cao cả trong ơn gọi của chúng con.

Bài hát cộng đoàn

Kính chào Mẹ xót thương,
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân ái,
Mẹ của niềm hy vọng và Mẹ ân sủng,
Mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện.

Thừa tác viên thứ nhất
Sự nhập thể: mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã muốn từ đời đời được khai mở trước lời xin vâng của Đức Maria … điều không thể tin được, nhưng lại là sự thật. “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng, điều Thiên Chúa hứa sẽ được thực hiện” Đây chính là sự thật về tất cả lời hứa của Tin Mừng. Cần phải nắm lấy và tin điều đó. Amen.

Bài hát cộng đoàn

Kính chào Mẹ xót thương,
Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân ái,
Mẹ của niềm hy vọng và Mẹ ân sủng,
Mẹ tràn đầy niềm vui thánh thiện.

6. Lời chuyển cầu:

Chủ tếChúng ta hãy dâng lời ca ngợi và khẩn cầu lên Đức Kitô Đấng Cứu Độ, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và ca khen rằng: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của chúng con, xin nhận lời chúng con cầu nguyện.
Thừa tác viên
Lạy Mặt trời công chính, Chúa đã muốn thực hiện trước nơi Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, rạng đông bí nhiệm của ơn cứu chuộc, xin hãy làm cho chúng con được luôn bước đi trong ánh sáng dưới sự hiện diện của Ngài.
Thừa tác viên
Lạy Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng đã chọn Đức Maria như hòm bia thánh thiện để Ngài cư ngụ giữa chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi sự đồi bại của tội lỗi.
Thừa tác viên
Lạy Đấng Cứu Thế, Đấng đã muốn cho Đức Maria đứng dưới chân thập giá, kết hiệp với của lễ hy sinh, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, xin cho chúng con được hiệp thông với mầu nhiệm vượt qua và vinh quang của Ngài.
Thừa tác viên
Lạy Chúa Giêsu nhân lành, khi bị treo trên thập giá, Chúa đã trao Đức Trinh Nữ Maria Mẹ sầu bi cho thánh Gioan, xin ban cho chúng con ân sủng để sống như những người con đích thực của Mẹ.

Thừa tác viên
Lạy Chúa, Chúa đã trao triều thiên cho Đức Maria, Nữ vương thiên quốc, xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong cộng đoàn các thánh.

7. Lời cầu với Chúa:

Chủ tếĐược hướng dẫn bởi Thánh Thần của Đức Giêsu và được soi sáng bởi sự khôn ngoan của Tin Mừng, chúng ta hãy nguyện rằng:
Cộng đoànLạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

8. Kết thúc:

Chủ tếLạy Thiên Chúa, từ trời cao, Chúa đã sai Con của Ngài, là Lời và là Bánh sự sống, trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria; xin hãy làm cho chúng con biết đón nhận Ngôi Lời nhập thể theo gương Đức Maria bằng việc lắng nghe Lời Chúa và luôn luôn tham dự cách sống động vào các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chủ tế: Chúng ta hãy chúc tụng Chúa.

Chuyển ngữ: Ngọc Hương và Phạm Hoa

Comments are closed.

phone-icon