Bài thơ: Mùa Chay đến

0

Mùa chay đã đến với chúng ta
Nhắc nhở cho nhau hết mọi nhà
Ăn năn sám hối trong chay tịnh
Hết mọi tội đời Chúa thứ tha.

Hãy đi xưng thú hết lỗi lầm
Tội lỗi thường cắn rứt lương tâm
Phải lo thanh tẩy cho sạch hết
Để hồn thanh thản khỏi than van.

Con biết hôm nay Chúa gọi mời
Mau mau trở lại với Chúa thôi
Dù hay sa ngã, bao lầm lỗi
Về với Chúa mau,hãy đổi đời.

Chúng con xin thành tâm sám hối
Xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm
Chúng con trót sa vòng tội lỗi
Xin tình thương Chúa đổ bình an.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.