Suy niệm với Mẹ, ngày 01.02.2016

0

Thứ Hai, ngày 01.02.2016 – Tuần IV TN

Mc 5, 1-20

“Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mc 5,17).

Như Mẹ: Sự hiện diện của Chúa Giêsu đã làm cho ma quỷ phải xuất khỏi người bệnh. Tuy nhiên, phần đông dân chúng lại không đón nhận Ngài và những điều tốt đẹp Ngài làm, nên họ mới nài xin Ngài đi khỏi vùng đất của họ.

Với Mẹ: Chúa ơi, con người sống trong thế giới hôm nay đang muốn loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, họ sống cứ như thể không có Chúa và không cần đến Chúa. Vắng Ngài, con người chỉ gặp đau khổ, chiến tranh và hận thù mà thôi. Chúa mới là nguồn hạnh phúc, bình an và là sự sống. Xin cho chúng con luôn cần đến Chúa trong từng giây phút cuộc sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin dạy chúng con biết để Chúa làm chủ cuộc sống của mình. Xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những cạm bẫy ma quỷ làm chúng con xa Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.