Mẹ Tê-rê-sa sẽ được tôn phong Hiển Thánh vào ngày mồng 04 tháng 09

0

Mẹ Tê-rê-sa sẽ được tôn phong Hiển Thánh

vào ngày mồng 04 tháng 09

Vào ngày mồng 04 tháng 09 tới đây, Mẹ Tê-rê-sa Calcutta sẽ được tôn phong Hiển Thánh. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố như thế trong hội nghị của Hồng Y Đoàn vào sáng thứ Ba vừa qua.

Cũng trong khuôn khổ của Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Chân Phúc Stanislaw Chúa Jesus và Mẹ Maria (tên trên giấy khai sinh là: Jan Papczyński) và Chân Phúc Maria Elisabeth Hesselblad cũng sẽ được tôn phong Hiển Thánh vào ngày mồng 05 tháng 06 tới đây.

Trong khi đó, Chân Phúc José Sánchez Del Río và Chân Phúc José Gabriel Del Rosario Brochero thì sẽ được tôn phong Hiển Thánh vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

Theo de.rv 15.03.2016 cs

chuyển ngữ: Anna Thanh Hòa

Comments are closed.