Suy niệm với Mẹ, ngày 16.03.2016

0

Thứ Tư, ngày 16.03.2016 – Tuần V MC

Ga 8, 31-42

“Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?” (Ga 8,33).

Như Mẹ: Khi có tài sản riêng và được làm chủ tài sản của mình, người ta nghĩ rằng mình là người tự do, nhưng kỳ thực là nô lệ. Khi làm tôi cho tiền bạc, danh vọng, tham lam… là đã mất tự do rồi. Người Do Thái cho rằng họ không nô lệ cho ai cả, nhưng Chúa đã chỉ cho họ thấy họ là nô lệ của tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng vậy, chúng con cứ tưởng mình là người tự do, nhưng chúng con không biết rằng mình đang ngập chìm trong vũng lầy tội lỗi, xin Chúa rộng lòng xót thương giải cứu chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ luôn tuân giữ luật Chúa như một nữ tì. Xin giúp chúng con vâng ý Chúa như con cái tự do.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.