Thơ: Chúa là ánh sáng

0

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

“Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo Tôi sẽ không phải đi trong bóng tối,
nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga.8,12)

TÔI không hề biết các anh,
người đạo đức tốt lành hay không?
ÁNH bình minh rực trời đông
SÁNG soi tăm tối cả trong ngục tù.
THẾ trần xảo trá hận thù,
GIAN nan đói khổ mây mù bủa vây,
AI không biết những điều này!
THEO Thầy thập giá xước trầy đôi vai.
TÔI không thể bước theo Ngài,
SẼ sẽ chẳng được Đấng Thiên Sai cứu độ.
KHÔNG theo thì chẳng được vô, (thiên đàng)
PHẢI vào hoả ngục chịu lò lửa thiêu.
ĐI theo Đấng Thánh huyền siêu,
TRONG niềm hạnh phúc thương yêu muôn đời.
BÓNG Chúa đón đợi bạn ơi!
TỐI tăm chẳng biết về nơi chốn nào?
NHƯNG nghe có tiếng trời cao,
SẼ được Chúa dẫn đưa vào nhà Cha.
NHẬN bao ơn phúc chan hoà,
ĐƯỢC Cha âu yếm như là con cưng.
ÁNH lên ngọn lửa Tin Mừng,
SÁNG soi khắp nẻo đường vùng xa xôi.
ĐEM Tin Vui đến cho đời,
LẠI làm cho hết mọi người biết Cha.
SỰ lành sự dữ quanh ta,
SỐNG theo sự thật mới là người khôn!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.