Thơ: Hai thái độ

0

8

(Ga.12,1-11)

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua,
Chúa Giêsu đến Bê-ta-ni-à.
Nơi đây Chúa tỏ mình ra,
Là làm cho bạn La-gia (rô) sống lại.
Người ta dọn tiệc đãi Ngài,
Matta là chị quản cai hầu bàn.
Chúa Giêsu đến ủi an,
Hai người chị đã khóc than em mình.
La-gia-rô bạn thân tình,
Chính là người đã tử sinh được mời.
Còn Ma-ri-a hỡi ơi!
Đến gần chân Chúa nghẹn lời lặng thinh.
Lấy dầu quí giá trong bình,
Xức lên chân Chúa, tóc mình lấy lau!
Cả nhà thơm phức mùi dầu,
Giu-đa (It-ca)-ri-ốt miệng mau tiếp lời:
“ Sao không để bán, chị ơi!
“ Ba trăm đồng bạc giúp người kém may!”
Hắn nói có vẻ cũng hay,
Nhưng hắn là kẻ bán Thầy không ngoa!
Chúa bảo: “Để mặc cô ta!
“ Cô giữ dầu quí ắt là dành cho!
“ Ngày an táng Chúa khỏi lo!
“ Kẻ nghèo bên cạnh muốn cho lúc nào!”
Dân chúng nghe biết xôn xao!
Đến xem người chết mà sao sống lại?
Thượng đế vặn hỏi đúng sai?
Quyết định giết quách để hoài làm chi?
Tại anh nhiều kẻ bỏ đi!
Tin theo một Đấng Messi cứu đời!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.