Tuần Thánh và Tuần Phục Sinh với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

0

Tuần Thánh và Tuần Phục Sinh

với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

2

Tuần tới sẽ là tuần được dành ra để cử hành các Đại Lễ có tính trung tâm của Ki-tô giáo, về sự đau khổ, về cái chết và về sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô sẽ chủ sự tất cả các buổi Phụng Vụ có tính trung tâm đó.

Trong tuần này, những vấn nạn liên quan đến người tị nạn cũng sẽ được nhấn mạnh. Các bài suy niệm trong buổi Ngắm Đàng Thánh Giá, mà theo truyền thống, buổi Phụ Vụ này sẽ được cử hành tại Coloseum, sẽ mang chủ đề về những người tị nạn.

Những buổi Phụng Phụ quan trọng của Đức Thánh Cha trong tuần tới sẽ bắt đầu với Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục vào ngày thứ Bảy trước Chúa Nhật Lễ Lá: Ngài sẽ tấn phong Giám Mục cho hai nhân viên đang làm việc tại Tòa Thánh Vatican, đó là một vị thư ký của Ủy Ban Đối Thoại Liên Tôn, và vị kia là tân Khâm Sứ Tòa Thánh tại Nam Phi.

Tuy nhiên, sự khai mạc thực sự của Tuần Thánh sẽ chỉ diễn ra vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá tại quảng trường Thánh Phê-rô, trước hết với một cuộc rước lá để tưởng niệm việc Chúa Giê-su tiến vào thành Giê-ru-sa-lem cách long trọng, và sau đó là Thánh Lễ tưởng niệm cuộc Thương Khó của Ngài.

Tam Nhật Thánh

Đức Thánh Cha sẽ cử hành hai Thánh Lễ trong ngày thứ Năm Tuần Thánh. Thứ nhất là Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh, được Đức Thánh Cha cử hành vào buổi sáng tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Thánh Lễ Làm Phép Dầu Thánh là Thánh Lễ truyền thống mà mỗi Giám Mục của mỗi Giáo phận sẽ cử hành chung với các Linh mục của mình, kể cả tại Rô-ma. Thánh Lễ Tiệc Ly sẽ được Đức Thánh Cha cử hành vào ban chiều. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm chính xác để cử hành Thánh Lễ này, cho tới giờ vẫn chưa được công bố. Năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà tù Rebibbia. Trong Thánh Lễ đó, Ngài đã rửa chân cho 12 tù nhân. Cách nay chưa lâu, Đức Thánh Cha đã thay đổi một số quy định Phụng Vụ liên quan đến nghi thức Rửa Chân này, và với việc thay đổi vừa nêu, kể từ nay trở đi, nghi thức Rửa Chân cũng sẽ được cử hành cho cả nữ giới.

Vào chiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Thánh Cha sẽ cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá tại Đền Thờ Thánh Phê-rô. Sau đó, vào buổi tối cùng ngày, Ngài sẽ chủ tọa cuộc Ngắm Đàng Thánh Giá tại Coloseum. Tác giả của các bài suy niệm dành cho cuộc Ngắm Đàng Thánh Giá này của năm nay là Đức Hồng Y Guatiero Bassetti, Tổng Giám Mục Perugia. Qua 14 chặng Đàng Thánh Giá, Đức Hồng Y Bassetti muốn đề cập tới nỗi khổ đau của các gia đình cũng như muốn đề cập đến những cuộc bách hại trên khắp thế giới.

Đêm Phục Sinh

Vào lúc 20g30 tối thứ Bảy, buổi Phụng Vụ Đêm Phục sẽ bắt đầu với nghi thức làm phép lửa cũng như với việc đốt nến Phục Sinh tại phòng bên ngoài của Đền Thờ Thánh Phê-rô. Sau đó sẽ diễn ra cuộc rước đi vào Đền Thờ Thánh Phê-rô để tiếp tục buổi Phụng Vụ tại đó.

Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đại Lễ Phục Sinh vào lúc 10g15 ngày Chúa Nhật Phục Sinh tại quảng trường Thánh Phê-rô. Sau đó, Ngài sẽ ban phép lành Urbi et Orbi tại bao lơn Đền Thờ Thánh Phê-rô.

The de.rv 18.03.2016 ord

Chuyển ngữ: Minh An

Comments are closed.