Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô 07.04.2016

0

Các vị Thánh trong cuộc sống hằng ngày

đưa Giáo hội tiền về phía trước

Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 07.04.2016

4

Những vị Thánh “âm thầm” trong cuộc sống hằng ngày sẽ mang Giáo hội tiến về phía trước. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong số những vị Thánh của cuộc sống hằng ngày ấy, có “những con người đơn sơ, giản dị”, họ thực hiện một cuộc sống theo những nguyên lý căn bản của Ki-tô giáo.

Khởi đi từ Bài Đọc I trong ngày được trích từ sách Cộng Vụ Tông Đồ, trong đó nói về sự can đảm của Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, vị Tông Đồ này không bao giờ ngừng nói về Chúa Giê-su, mặc dù Thánh Nhân bị cấm. Thánh Phê-rô, người đã từng chối Chúa tới ba lần trong đêm thứ Năm Tuần Thánh “như một kẻ hèn nhát”, nhưng sau khi Chúa Giê-su chịu chết và phục sinh, lại chứng tỏ mình là một chứng nhân can đảm của Đức Tin – Đức Thánh Cha giải thích.

“Tính nhất quán giữa đời sống và điều mà chúng ta đã thấy và đã nghe, chính là gốc rễ của chứng tá Đức Tin. Chứng tá Ki-tô giáo còn đi xa hơn nữa, vì nó không phải chỉ là người làm chứng. Trong chứng tá Ki-tô giáo luôn luôn là hai ngôi vị. ´Chúng tôi và Chúa Thánh Thần cùng làm chứng về những hành động này` – sách Công Vụ Tông Đồ đã viết như thế. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì cũng không thể có chứng tá Ki-tô giáo. Đời sống Ki-tô giáo chính là sự tốt lành của Thiên Chúa.”

Bên cạnh những vị Thánh của cuộc sống hằng ngày, cũng còn có các vị Tử Đạo nữa. Những vị Tử Đạo ấy đang hỗ trợ Giáo hội – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Các Ngài là những người sống trong sự nhất quán, và thông qua sự can đảm của mình, các Ngài đã trao đi một chứng tá quan trọng.

“Các vị Tử Đạo của thời đại hôm này chính là những người đã phải rời bỏ quê hương xứ sở của mình, họ bị chém đầu hay bị bách hại, vì họ đã can đảm làm chứng cho Chúa Giê-su. Thông qua chứng tá của mình, họ đã nhìn và đã nghe thấy Chúa Giê-su phục sinh, và đó là một hồng ân của Chúa Thánh Thần.”

Trong những khoảnh khắc khó khăn của lịch sử, “tổ quốc thường cần tới những vị anh hùng”. Giáo hội cũng cần tới những người có thể nói là anh hùng như thế, và thực ra, đó là những chứng nhân Đức Tin – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Ai làm chứng, người ấy thực sự là một vị Thánh, ngay cả khi người ấy sống một cuộc sống bình thường. Những người như thế chính là Máu của Giáo hội sống động, họ cũng đang đưa Giáo hội tiến về phía trước, vì họ minh chứng rằng, Chúa Giê-su đã phục sinh cho chúng ta, cũng như minh chứng rằng, Ngài vẫn còn đang sống giữa chúng ta.”

Theo de.rv 07.04.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu – chuyển ngữ

Comments are closed.