Chúc mừng Lễ Thánh Catarina – Bổn mạng Hội Dòng

0

MỪNG LỄ THÁNH CATARINA
BỔN MẠNG HỘI DÒNG

Kính thưa Dì Bề trên Tổng quyền, Quý Dì trong Ban tổng, Quý Bề trên và chị em. Trong niềm hân hoan mừng kính Lễ Thánh Catarian – Bổn mạng Hội dòng. Ban truyền thông xin gửi đến Dì Tổng, Quý Bề trên và quý chị em trong Dòng file Powerpoint về Thánh Catarina do Soeur Thérèse de Saint Esprit Lê Thị Thanh thực hiện để thay lời chúc mừng gửi đến Dì Tổng, Quý Bề trên và tất cả chị em trong Hội dòng.

Ban truyền thông

Comments are closed.