Suy niệm với Mẹ, ngày 07.4.2016

0

Thứ Năm, ngày 07.4.2016 – Tuần II PS

Ga 3, 31-36

“Chúa Cha yêu thương người Con và giao phó mọi sự trong tay Người” (Ga 3,35).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa Cha là Cha của Chúa Giêsu, đồng thời cũng là cha của chúng ta. Chúa Cha hết mực yêu thương Chúa Con và đã giao phó mọi sự cho Người. Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể có mặt trên mặt đất này. Và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đến được với Cha.

Với Mẹ: Nhiều người khó tin vào Thiên Chúa là Cha của họ. Xin Chúa soi sáng cho những người chưa tin, để dù không thấy, họ sẽ sớm nhận ra và tin thật Thiên Chúa là Cha của muôn vật muôn loài và là Cha của họ nữa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Cửa Thiên Đàng, xin Mẹ cảm tạ Chúa Cha thay cho chúng con, và xin giúp chúng con hiểu được tình thương của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.