Suy niệm với Mẹ, ngày 25.4.2016

0

Thứ Hai, ngày 25.4.2016 – Tuần V PS

Mc 16, 9-20

“Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi” (Mc 16, 20a).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến trần gian để loan báo Tin Mừng về lòng thương xót vô biên của Chúa Cha cho nhân loại lầm than tội lỗi. Đến lượt mình, Chúa Giêsu lại trao sứ vụ đó cho các Tông Đồ. Các Tông Đồ đã ra đi khắp nơi để rao giảng và làm chứng cho tình thương đó. Khi đón nhận phép rửa là chúng ta đón nhận tình Chúa xót thương. Như thế, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên nhân chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Với Mẹ: Không có gì hạnh phúc hơn là luôn có Chúa ở cùng. Đời có Chúa là đời vui tươi, an bình và hạnh phúc. Xin Chúa nâng đỡ bước chân các nhà truyền giáo để họ nên sứ giả tình thương của Chúa trên mọi nẻo đường.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa xót thương đến chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.