Hoan ca dâng hiến

0

Từng nhịp chân con bước
Theo tiếng Chúa kêu mời
Phụng sự Danh Thánh Chúa
Phục vụ những con người
Con hân hoan cất bước
Không một chút ngại ngần
Dù đời nhiều thử thách
Vẫn dư đầy Hồng ân
Sống lời khuyên Phúc Âm
Quyết từng ngày giữ trọn
Lời đoan hứa tự nguyện
Là suốt cả trăm năm
Hy sinh không ngại ngần
Sớm chiều xin TUÂN PHỤC
NGHÈO KHÓ là nhân đức
Cùng KHIẾT TỊNH xác, hồn
Trọn đời xin tri ân
Tình Giêsu tuyệt đối
Đôi khi con lầm lỗi
Ăn năn xin thứ tha
Con nguyện mãi tôn thờ
Một Chúa Trời nhân ái
Con chỉ là tro bụi
Xin khiêm hạ, tin yêu

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon