Đức Hồng Y Parolin: Các Giáo hội có thể giúp Châu Âu sau cuộc bỏ phiếu về Brexit

0

Đức Hồng Y Parolin: Các Giáo hội có thể giúp Châu Âu
sau cuộc bỏ phiếu về Brexit

70

Cuộc trưng cầu dân ý của nước Anh về việc nước này tách ra khỏi khối EU, gọi tắt là Brexit, phải được sử dụng như là một cơ hội để suy tư sâu hơn về Châu Âu. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo L´ Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican. Trong lúc nhiều người đang đòi hỏi một cấu trúc vượt ra bên ngoài quốc gia, vì họ là những người đang sống gần gũi với những nhu cầu của dân chúng, cũng như đang có những người đòi hỏi phải “Châu Âu hơn” và phải hội nhập hơn, thì quyết định của nước Anh trong việc rời khỏi EU chắc chắn là “một cơn chấn động rất mạnh” đối với toàn châu lục này.

Trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, vấn đề đã trở nên sáng tỏ rằng, toàn bộ độ trải rộng của các cơ quan có thẩm quyền tại Châu Âu đều đã đặt mình trước những thách đố. “Người ta phải khẳng định rằng, khoảnh khắc này của cuộc khủng hoảng đang biến thành cơ hội để suy nghĩ cách sâu xa hơn” – Đức Hồng Y Parolin cho biết. Ở đây, theo quan điểm của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, các Giáo hội và các cộng đoàn Ki-tô giáo có thể đóng một vai trò quan trọng: “Bằng cách là dấn thân để hiểu các thách đố mà Châu Âu đang phải đối diện với trong thời đại hôm nay, nhưng cũng bằng cách là thúc đẩy sự đối thoại giữa các tổ chức khác nhau” – Đức Hồng Y Parolin kết luận.

Theo or 14.07.2016 gs

Chuyển ngữ: An-tôn Trần

Comments are closed.

phone-icon