Thơ: Mừng 32 năm Khấn Dòng

0

72
Hôm nay lễ Mẹ Cát Minh
Con xin dâng Chúa tâm tình tạ ơn.
Kỷ niệm ngày khấn của con
Bao nhiêu biến cố vẫn còn vang xa.
Thời gian khổ ải chưa qua
Nhưng nhờ có Mẹ đứng ra cầu bầu.
Chúng con đoàn tụ bên nhau
Khấn dâng lên Chúa tình đầu đẹp tươi.
Lễ dâng vắng bóng nhiều người
Không Cha không Mẹ người đời cũng không.
Lớp con thực sự không đông
Hái dâng về Chúa bảy bông hoa đầu.
Con vào nhà Chúa đã lâu
Nhưng vì thời cuộc thương đau muộn màng.
Nhiều người rẽ bước sang ngang
Con vì yêu Chúa không màng trần gian.
Năm xưa ở chốn Thiên đàng
Vui mừng đón nhận lễ dâng đầu mùa.
32 năm đã trôi qua
Con được nhận lãnh bao là hồng ân.
Xin cảm tạ Chúa chí nhân
Cho con được mãi ở gần Chúa thôi.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.