Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên: Cha Sosa người Venezuela

0

Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên
Cha Sosa người Venezuela

105

Các Tu Sĩ Dòng Tên đã có Tân Bề Trên Tổng Quyển: Vào sáng thứ Sáu vừa qua, Cha Arturo Sosa Abascal, người Venezuela, 68 tuổi, đã được Tổng Công Nghị của Dòng Tên bầu làm Tân Bề Trên Tổng Quyền của Dòng này. Một người anh em trong Dòng của Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền đã báo cáo cho Đức Thánh Cha biết về cuộc bầu chọn đó. Và như thế, Cha Sosa trở thành Bề Trên Tổng Quyền thứ 31 của Dòng Tên.

Cha Sosa sinh ngày 12 tháng 11 năm 1948 tại Caracas, Venezuela. Ngài gia nhập Dòng Tên tại Venezuela vào năm 1966. Vào năm 1972, Ngài tốt nghiệp Triết Học tại Đại Học Công Giáo Andrés Bello. Sau đó, Ngài đã bảo vệ thành công luận Án Tiến Sĩ về Khoa Học Chính Trị tại Universidad Central de Venezuela. Vào năm 1977 Ngài được thụ phong Linh Mục. Từ năm 1996 tới năm 2004, Ngài làm Bề Trên Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Tên tại Venezuela. Sau đó Ngài làm hiệu trưởng của Đại Học Táchira tại Venezuela. Từ năm 2014 tới nay, Ngài là một trong bốn Tổng Cố Vấn của Cha nguyên Bề Trên Tổng Quyền Adolfo Nicolás. Theo thông báo của Dòng Tên, Cha Sosa nói thông thạo tiếng Tây-ban-nha, tiếng Ý, tiếng Anh, và hiểu tiếng Pháp.

Sau khi Dòng Tên công bố việc đắc cử của Cha Sosa, Đài Phát Thanh của Tòa Thánh Vatican đã gặp Ngài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài, Ngài đã nói như sau: “Giờ đây tôi cảm thấy rằng, tôi cần tới rất nhiều sự giúp đỡ. Tôi đang phải đối diện với một thách đố vô cùng to lớn. Chúng tôi là Dòng Chúa Giê-su – với sự nhấn mạnh trên Chúa Giê-su – và vì thế giờ đây Chúa Giê-su sẽ có nhiều việc phải làm nơi chúng tôi. Tôi tin tưởng vào những người anh em trong Dòng của tôi, họ là những người rất tốt. Giờ đây chúng tôi phải vạch ra những hướng đi chính xác, chẳng hạn như việc chúng tôi muốn hướng đến những mục tiêu xa như thế nào. Tôi không thể thực hiện điều đó với tư cách cá nhân, chúng tôi phải cùng thực hiện điều đó. Tôi sẽ trao đi điều tốt nhất của mình, ngay cả khi tôi phải nói rằng, tôi rất bất ngờ về việc tôi được bầu làm Bề Trên Tổng Quyền.”

Theo de.rv/zenit.org/es.wikipedia.org 14.10.2016 mg

Chuyển ngữ: Joseph Trần

Comments are closed.