Hình ảnh Thánh Lễ khai mạc Tổng Hội 36 của Dòng Tên

0

Hình ảnh Thánh Lễ khai mạc Tổng Hội 36 của Dòng Tên

Chiều Chúa Nhật ngày 02.10.2016, tại nhà thờ Gesù, 215 đại biểu Tổng Hội 36 đã cùng cử hành Thánh Lễ khai mạc Tổng Hội. Chủ tế Thánh lễ là Cha Bruno Cadoré, Tổng Quyền Dòng Đaminh. Hiện diện trong Thánh Lễ có Cha Adolfo Nicolás, Tổng Quyền Dòng Tên, quý cha Tổng Cố Vấn, anh em Dòng Tên đang sống và làm việc tại Rôma và quý thân hữu của Dòng.

Có một truyền thống là khi một Tổng Quyền Dòng Tên qua đời thì Tổng Quyền Dòng Đaminh sẽ được mời cử hành Thánh lễ. Trong trường hợp này, Cha Cadore được mời cử hành Thánh lễ bắt đầu Tổng Hội vốn sẽ chấp thuận việc từ nhiệm của Cha Nicolas khỏi trách vụ Tổng Quyền Dòng Tên.

Thánh lễ khai mạc Tổng Hội Dòng Tên do Cha Fr. Bruno Cadoré O.P. Tổng Quyền thứ 87 Dòng Đaminh chủ tế

(Từ trái qua phải) Cha Adolfo Nicolas, SJ Tổng Quyền Dòng Tên, Cha Bruno Cadoré, OP Tổng Quyền Dòng Đaminh và Cha Federico Lombardi, SJ Tổng Cố vấn, nguyên phát ngôn viên và Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh.

Bên trong nhà thờ Gesù. Nhà thờ được xem là mẹ của tất cả các nhà thờ Dòng Tên trên thế giới.

Các đại biểu Tổng Hội 36

Sau Thánh lễ khai mạc. Các đại biểu sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 03/10/2016

Cha Tổng Quyền đại diện anh em Dòng Tên cám ơn Cha Tổng Quyền Dòng Đaminh

Cha Tổng Quyền và quý cha viếng mộ thánh Inhaxio

Nguồn: dongten.net

Comments are closed.