Thơ: Tâm sự Viên Sỏi

0

2

Lạy Thầy, vì yếu đức tin
Con chưa đủ mức sống tình yêu thương
Con như viên sỏi bên đường
Cô đơn, ích kỷ, sống mòn tháng năm
Đêm ngày trĩu nặng trở trăn
Băn khoăn quá khứ, lo toan mai ngày
Xin thêm tin mến, lạy Thầy!
Để con sống đúng Ý Ngài sớm hôm
Dẫu là đá cuội lăn mòn
Nhưng mà có Chúa thì con an lòng
Phù du trần thế hư không
Có Ngài mới thỏa ước mong cuộc đời
Con là viên sỏi nhỏ nhoi
Chỉ xin lăn thẳng về trời mà thôi!

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.

phone-icon