Thơ: Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân

0

27

Hôm nay ngày Quốc Tế Bệnh nhân
Nhiều người bệnh tật ở xa gần
Đưa nhau về tới hang Lộ Đức
Có Mẹ mỉm cười với muôn dân.

Con đây cũng trong số bệnh nhân
Bởi con đau yếu đã mười năm
Con không còn sức mà phục vụ
Nhiều bệnh hơn xưa gấp bao lần.

Con cũng đến cầu Mẹ ban ơn
Chữa con thể xác lẫn tâm hồn
Con đau đớn lắm toàn thân xác
Mẹ ơi xin Mẹ chữa cho con.

Con xin dâng về Mẹ tất cả
Chị em đau yếu của Hội Dòng
Không dám xin Mẹ ban phép lạ
Nhưng xin điều chị em ước mong.

Con cũng dâng lên Mẹ,Mẹ Cha
Anh chị em,các cháu quê nhà
Đau bệnh vì xa không thể đến
Mẹ thương xin chữa bệnh từ xa.

Mẹ thương bệnh nhân Giáo phận con
Biết bao ngày tháng đã mỏi mòn
Cũng như bệnh nhân toàn Thế giới
Xin Mẹ thưng cầu Chúa ban ơn.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.