Thơ: Dạ Tiệc Ân Tình

0

DẠ TIỆC ÂN TÌNH

“Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy” (Mt 26:26-28)

Đây Mình và Máu của Thầy
Chính báu vật này minh chứng yêu thương
Đêm nay – dạ tiệc cuối cùng
Biệt ly phút cuối bâng khuâng lòng Thầy
Âm dương cách trở ngày mai
Thầy vẫn hằng ngày ở với các con
Tháng năm lữ khách trần gian
Các con hãy nhớ vui buồn có nhau
Chỉ cần sống trọn chữ yêu
Đó là giữ luật Thầy trao giờ này
Đây Mình và Máu của Thầy
Các con hãy nhận những ngày trần gian
Để thêm sức sống Thầy ban
Chống lại mưu hèn của lũ quỷ ma
Xuyến xao trước phút biệt ly
Thầy biết nói gì, hỡi các con yêu!

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2017

200

Comments are closed.