Thơ: Vào Thành với Chúa

0

192

Trên lưng lừa Chúa vào thành
Toàn dân cầm lá nhiệt thành tung hô
Con Vua Đa Vit Ki Tô
Muôn phương rầm rập đổ xô kéo về

Trên tay nhánh lá vạn thề
Trung thành theo Đấng một bề yêu thương
Bao nhiêu tội lỗi đoạn trường
Con xin xưng thú tận tường Chúa ơi !

Trên tay nhánh lá cuộc đời
Con dâng lên Chúa ngàn lời chúc khen
Bao nhiêu kiếp sống mọn hèn
Chúa mặc nhân phẩm đổi hèn thành sang

Trên tay nhánh lá địa đàng
Con về bên Chúa ngỡ ngàng hiệp thông
Vòng gai đinh sắt lưỡi đồng
Máu đào tuôn đổ ngập lòng Châu thân

Trên tay nhánh lá thiên thần
Tung hô vạn tuế ngập tràn nhân gian
Cho con nguồn sống tuôn tràn
Cạnh sườn khai mở Thiên đàng Chúa ban.

Thầy Phạm Thế Hiền

Comments are closed.