Thơ: Giã từ Tháng Hoa

0

40

Tháng Năm khép giữa nắng mưa
Cũng là khép lại Tháng Hoa Tốt Lành
Tháng Năm qua thật là nhanh
Nhưng lòng yêu Mẹ vẫn xanh biếc màu
Tháng ngày nối tiếp theo nhau
Nối dài đến mãi ngàn sau không ngừng
Lời kinh tha thiết Kính Mừng
Hàng ngày nối tiếp kết vòng nhân gian
Dâng lên Đức Mẹ từ nhân
Xin cho thế giới bình an tuyệt vời
Bình an từ giữa lòng người
Kết thành những Chuỗi Ngọc Trời kính dâng
Tháng Hoa từ giã Tháng Năm
Chờ ngày sum họp đoàn viên Nước Trời

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon