Thơ: Kỷ niệm ngày Cung Hiến Nguyện Đường – Dòng Đa Minh Tam Hiệp

0

99

Hội Dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp,
Có Nguyện Đường vừa đẹp vừa xinh,
Là do công khó hy sinh,
Bao người vất vả nhiệt tình dựng xây!

Hôm nay kỷ niệm ngày cung hiến,
Ngôi Nguyện Đường dâng tiến Chúa đây!
Chị em lui tới hằng ngày,
Dâng lời cảm mến cầu thay bao người.

Ôi Nguyện Đường! Ôi nơi Chúa ngự!
Chúng con thật vinh dự Chúa ơi!
Tiến vào Nhà Chúa dâng lời,
Tụng ca tình Chúa muôn đời thương yêu!

Cảm tạ Chúa sớm chiều ban phúc,
Hội Dòng con từ lúc khởi đầu,
Trải bao sóng gió cơ cầu,
Ngày nay hạnh phúc ghi sâu ơn Người!

Ôi Thánh Điện Chúa Trời ngự trị!
Chờ mong con không chỉ ngày đêm,
Chúa trong nhà Tạm êm đềm,
Ngàn năm Chúa vẫn một niềm chờ mong!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.