Đức Hồng Y Müller: Luther đã hành động “chống lại Chúa Thánh Thần”

0

Đức Hồng Y Müller:
Luther đã hành động “chống lại Chúa Thánh Thần”

219

Martin Luther đã hành động “chống lại Chúa Thánh Thần”. Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã đưa ra kết luận như thế. Từ những tác phẩm của nhà cải cách, vấn đề đã trở nên “tuyệt đối rõ ràng rằng, Luther đã để lại đàng sau mình tất cả mọi nguyên tắc của Đức Tin Ki-tô giáo” – Đức Hồng Y Müller quả quyết như thế trong một bài viết dành cho trang báo điện tử La Nuova Bussola Quotidiana. Trong bài báo đó, Ngài nhận xét thêm rằng, ngày nay, người ta thường nói quá hăng hái về Luther. Vấn đề nằm ở chỗ là người ta thiếu hiểu biết về con người và về Thần Học của ông cũng như về “những hậu quả thảm khốc của phong trào mà đối với hằng triệu Ki-tô hữu, nó có nghĩa là sự hủy hoại mối hiệp nhất với Giáo hội Công giáo.

Thời đại hôm nay người ta phải nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần ngay cả trong những Ki-tô hữu ngoài Công giáo – vị nguyên lãnh đạo của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin mời gọi. Xét về khía cạnh cá nhân, các Ki-tô hữu ấy “không mắc phải tội chia tách khỏi Giáo hội Công giáo”.

Trước khi được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI gọi về Rô-ma để lãnh đạo Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin vào tháng 07 năm 2012, Đức Hồng Y Müller đã là người phụ trách vấn đề Đại Kết của Hội Đồng Giám Mục Đức. Vì thế, Ngài có một cái nhìn rất rõ về vấn đề đó. Theo Ngài, Đại Kết không thể chỉ là một sự hiệp thông hoàn toàn với các phẩm trật Công giáo kèm theo việc đón nhận “truyền thống các Tông Đồ chiếu theo giáo huấn Công giáo”, và không được phép “làm hại tới chân lý”. Bản thân Giáo Huấn Đức Tin là điều không thể được mang ra để bàn cãi, bởi nếu ngược lại, nó có nghĩa là, Giáo hội “đã giảng dậy những điều lầm lạc về Đức Tin cả hàng ngàn năm nay” – Đức Hồng Y người Đức nhấn mạnh –, trong khi đó “chúng ta biết rằng, Giáo hội không thể sai lầm trong việc chuyển giao ơn cứu Độ trong các Bí Tích.”

Từ tháng 07 năm 2012, Đức Hồng Y Müller đã được Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin với nhiệm kỳ 5 năm. Vào tháng 07 năm nay, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Ngài đã được nghỉ hưu và Đức Tổng Giám Mục Luis Ladaria – Tổng Thư Ký của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin lúc đó – đã được bổ nhiệm làm người kế vị Ngài trong chức vụ Tổng Trưởng của Thánh Bộ này.

Theo KNA 25.10.2017 nh

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.