Thơ: Biệt Mười, đón Một

0

BIỆT MƯỜI, ĐÓN MỘT

Giã từ nhé, Tháng Mười ơi!
Vòng xoay luân chuyển cuộc đời quanh năm
Mười đi, Một đến – luân phiên
Tứ thời, bát tiết, cứ tuần tự thôi
Tháng Mười Một lại đến rồi
Thay đổi đất trời theo luật tự nhiên
Tháng Mười Một lạ hay quen?
Nghe vang vọng tiếng linh hồn than van
Luyện Hình khổ cực vô ngần
Một ngày mà tựa ngàn năm. Rất dài!
Dẫu rằng sẽ thoát nay mai
Nhưng đau khổ ít vẫn cay đắng nhiều
Cầu xin Thiên Chúa tình yêu
Tha bao hồn chốn khổ đau Luyện Hình
Cầu xin Đức Nữ đồng trinh
Mai Côi xin nối dây tình kéo lên

TRẦM THIÊN THU
Chiều 26-10-2017

………………………………………………..

Ghi chú: Theo dân gian, Tháng Mười Một thường gọi tắt là Tháng Một (khác với Tháng Một là Tháng Giêng).

Comments are closed.