“Tôi là Tội Nhân. Đó là tên gọi đầu tiên của tất cả chúng ta” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.10.2017

0

“Tôi là Tội Nhân. Đó là tên gọi đầu tiên của tất cả chúng ta”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 06.10.2017

138

Thiên Chúa chúng ta quả là Đấng công minh; chúng ta phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng”. Bài Đọc I trong Thánh Lễ của ngày thứ Sáu vừa qua có nội dung như thế (xc. Br 1,15-22), và đó cũng là sợi chỉ đỏ trong bài giảng Lễ cùng ngày của Đức Thánh Cha tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Tội lỗi liên quan đến tất cả – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Nó không trừ một ai, dẫu đó là những kẻ quyền uy hay các tín hữu.

Không ai có thể khẳng định về mình rằng: ´Tôi là người công minh`, hay ´tôi không giống như người ấy`. Tôi là một tội nhân. Thậm chí Cha có có thể nói được rằng, đó là tên gọi đầu tiên của chúng ta, vì mỗi người trong chúng ta đều là một tội nhân. Nhưng tại sao chúng ta lại là những tội nhân? Thưa, vì chúng ta đã không tuân phục – và thực ra luôn luôn được nói trong mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài bảo chúng ta làm một điều, chúng ta lại làm điều khác. Chúng ta đã không lắng nghe Thiên Chúa. Thiên Chúa thường xuyên nói với tôi, nhưng tôi thì lại thường xuyên không lắng nghe Ngài! Ngài nói với chúng ta qua cha mẹ, qua các Giáo lý viên, qua giáo hội, và qua các bài giảng, tuy nhiên, Ngài cũng nói cả trong con tim chúng ta nữa.”

Nhưng trái lại, con người đã nổi loạn và điều đó hoàn toàn là một tội – Đức Thánh Cha quả quyết. Nó dẫn tới “những bước đi sai trái nho nhỏ” mà mỗi người thường mắc phải hằng ngày. Tội lỗi làm cho con tim trở nên bệnh tật.

Nó không chỉ đơn giản là một đốm bẩn mà người ta có thể xóa đi, và nếu không muốn xóa thì chỉ cần mang đến tiệp giặt là được, đơn giản. Không, tội lỗi là một hành động nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Điều đó, tự nó đã xấu rồi, nhưng nó còn xấu hơn nữa vì nó chống lại Thiên Chúa, Đấng tốt lành. Và khi tôi nghĩ tới điều đó thì tôi sẽ không trở nên trầm cảm, nhưng sẽ chỉ cảm thấy một điều: xấu hổ. Đó là một sự mất mặt mà Ngôn Sứ Ba-rúc đã mô tả. Nhưng sự xấu hổ ấy là một điều tốt lành.”

Và sự xấu hổ cũng dẫn tới ơn cứu độ – Đức Thánh Cha giải thích, và Ngài mời gọi những người hiện diện hãy “cảm thấy xấu hổ trước mặt Thiên Chúa”.

Vì nếu Thiên Chúa thấy chúng ta đang xấu hổ vì điều mà chúng ta đã làm, và cầu xin ơn tha thứ với sự khiêm nhượng, thì rồi Đấng Toàn năng cũng sẽ xóa sạch tội lỗi chúng ta và ôm lấy chúng ta. Ngài sẽ mơn trớn chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Đó chính là con đường để lãnh nhận ơn tha thứ, như Ngôn Sứ Ba-rúc đã dậy chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài biểu lộ quyền năng của Ngài ngay cả trong Lòng Thương Xót và sự tha thứ.”

Theo de.rv 06.10.2017 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.