Thơ: Đời Dâng

0

1

ĐỜI DÂNG

Một lời Đức Mẹ xin vâng
Cũng là thề hứa xin dâng trọn đời
Vuông tròn thờ Chúa, yêu người
Mẹ là tu sĩ sống đời hôn nhân
Thanh bần, thanh khiết, thanh tuân
Trọn lời khấn hứa, không phần lệch sai
Maria – Mẹ Chúa Trời
Giúp con cố gắng suốt đời nêu gương
Giống như Mẹ sống tín trung
Qua từng nhịp sống đời thường của con
Dẫu vui sướng, dẫu đau buồn
Vẫn luôn tha thiết một niềm tin yêu
Xác hồn trọn vẹn dâng trao
Xin tôn vinh Chúa dẫu sầu hay vui

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11-2017

Comments are closed.

phone-icon