Chiếc xe “Huracan” được dâng cho Đức Thánh Cha, sẽ được bán đấu giá.

0

Chiếc xe “Huracan” được dâng cho Đức Thánh Cha
sẽ được bán đấu giá

Chiếc #Lamborghini “Huracan” được dâng cho Đức Thánh Cha Phanxico #PopeFrancis, sẽ được bán đấu giá giúp cho Dự án Tái kiến thiết Đồng bằng Ni-ni-vê của @aidtochurch 📷@oss_romano

[Nguồn: https://www.facebook.com/RomeReportsENG/posts/10156140448809267]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/11/2017]

Comments are closed.

phone-icon