Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 24/12/2017 đến 2/1/2018

0

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico
trên Twitter 24/12/2017 đến 2/1/2018

24 tháng Mười Hai: Chiêm ngắm Hài nhi Giê-su, với tình yêu khiêm nhường và vô biên của Người, chúng ta hãy thưa với Người, thật đơn sơ: “Tạ ơn Chúa đã làm mọi việc này vì con!”

25 tháng Mười Hai: Hãy dừng lại và ngắm nhìn hang đá: chúng ta hãy bước vào tinh thần thật sự của Giáng sinh cùng với các mục đồng, mang đến Hài nhi Giê-su tất cả con người chúng ta.

26 tháng Mười Hai: Hôm nay chúng ta nhớ đến tất cả những người đã chịu ngược đãi. Chúng ta cùng hiệp thông với họ trong tình yêu mến và trong lời cầu nguyện.

27 tháng Mười Hai: Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Với lòng nhân từ Người đem chúng ta lại gần Người bằng cách sinh ra trong khó nghèo và mong manh giữa chúng ta, như tất cả chúng ta.

28 tháng Mười Hai: Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những hài nhi không được quyền chào đời, những trẻ em khóc vì đói, những trẻ em phải ôm vũ khí trong tay thay cho đồ chơi.

29 tháng Mười Hai: Khiêm nhường là một nhân đức rất cần thiết cho bất cứ ai muốn trở nên như Chúa Giê-su, Đấng nhân từ và khiêm nhường trong lòng.

30 tháng Mười Hai: Trong những ngày này chúng ta hãy mang lấy những thái độ và hành động ủng hộ cho hòa bình.

31 tháng Mười Hai: Gia đình là sự hiệp nhất hài hòa của những khác biệt giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Khi nó mở rộng cho sự sống và cho người khác nó càng trở nên bền vững hơn.

1 tháng Một: Chúng ta hãy nuôi dưỡng những hạt giống hòa bình cho chúng lớn lên và chúng ta hãy biến đổi thành phố của chúng ta thành những nơi kiến tạo hòa bình.

2 tháng Một: Trong sự đơn sơ của hang đá chúng ta gặp gỡ và chiêm ngắm lòng nhân từ của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Hài nhi Giê-su.

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 3/1/2018]

Comments are closed.

phone-icon